Zadovoljstvo strank

Food Service

Celostne rešitve za gostinstvo !

Zadovoljstvo strank

 

POTROŠNIKOVA PRIČAKOVANJA

 

-  KAKOVOST IZDELKA: tekstura, barva, okus:

Pri McCainu je skrbna izbira krompirja integrirana v učinkovit postopek.

 

Pridelovalci

V Evropi z družbo McCain v prizadevanju za kakovost in trajnost sodeluje 1500 pridelovalcev.

 

Izbira

Vsaka pošiljka krompirja, ki pride v naše tovarne, je skrbno analizirana (velikost, napake, suha teža …) in ocenjena glede primernosti za uporabo v predelavi. McCainovi strokovnjaki si v tesnem sodelovanju s kmetijskimi partnerji prizadevajo za optimizacijo obdelovanja krompirjevih polj.

 

Kontrola

Pri McCainu opravljamo številne kontrole krompirja:

- Pred pobiranjem in po njem.

- V času skladiščenja krompirja vsaka dva meseca.

- En teden po dobavi  tovora krompirja v katerokoli izmed naših tovarn.

Letno je zbranih in analiziranih skupno 1800 vzorcev.

 

-  URAVNOTEŽENA PREHRANA: Za uravnoteženo prehrano pri McCainu skrbimo s pečenjem v sončničnem olju, katerega formulacija vsebuje 88 % nenasičenih maščobnih kislin, medtem ko noben  McCainov izdelek ne vsebuje transmaščobnih kislin.

 

-  VARNOST HRANE: Upošteva se jo ves čas predelave, od polja do krožnika.

 

Ohranjanje zdravja in okolja

Uporabljamo samo tiste sorte krompirja, ki zahtevajo manj vode. Gnojila in pesticide uporabljamo samo, kadar so za potrebe konkretne sorte krompirja nujni.

 

Brez konzervansov

Skladno s trenutno veljavnimi predpisi. Od začetka do konca predelave se opravljajo kontrole.

 

Varnost predelave

Kmetje pri pridelavi uporabljajo metode HAACP z načrti kontrole krompirja, evalvacijo in obvladovanjem tveganja.

 

Sledljivost

Pri McCainu imamo možnost slediti vsem korakom v življenju izdelka, od polja do krožnika: pobiranju krompirja, korakom predelave v tovarni in distribucijskim potem.