Družbena odgovornost

Food Service

Celostne rešitve za gostinstvo !

Družbena odgovornost

 

Pri McCainu nam družbena odgovornost že dolga leta predstavlja strateško prioriteto, kar je tudi skladno z našo globalno vizijo: »McCain: vse je dobro: dobra hrana – dobri ljudje – dobra družba, ob kateri se ljudje dobro počutijo.« Leta 2008 je družba McCain Continental Europe storila več pomembnih korakov na področjih okolja, hrane in človeških virov. To je vodilno načelo naše strategije družbene odgovornosti.

 

Program »Od polja do krožnika« 2012–2016

• SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA KMETOVANJA

• NAŠE POSLANSTVO: NABAVA KROMPIRJA Z MINIMALNIMI POSLEDICAMI ZA OKOLJE

Zemlja: 20-odstotno zmanjšanje uporabe pesticidov na tono pobranega krompirja.

Voda: Vpeljava sistemov merjenja za zmanjšanje porabe vode.

Zrak: Zmanjšanje našega odtisa CO2 in transportne razdalje med pridelovalci krompirja in našimi tovarnami.

Polje krompirja: Dobre kmetijske prakse zagotavljajo, da je naš krompir 100-odstotno certificiran (Globalne DKP ali enakovredno).

 

• SPOŠTOVANJE OKOLJA V VSEJ NAŠI PROIZVODNJI

• NAŠE POSLANSTVO: »z manj pridelati več«

Energija: Nadaljevanje zmanjševanja, po katerem naj bi v primerjavi z letom 2012 porabili 20 % manj energije.

Voda: Po začetnem zmanjšanju porabe vode za 12 % med 2005 in 2012 še nadaljnje zmanjšanje porabe za 5 %.

CO2: Znižanje naših izpustov CO2 za 30 % in zmanjšanje naših letnih 750.000 transportnih kilometrov za končne izdelke.

Embalaža: Embalaža vseh naših maloprodajnih izdelkovje  iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

 

• PROMOCIJA ZDRAVJA

• NAŠE POSLANSTVO: IZDELKI, KI JIH NUDIMO STRANKAM IN POTROŠNIKOM, MORAJO IZPOLNJEVATI STROGE KRITERIJE HRANLJIVOSTI

Maščobe: Zmanjšanje količine nasičenih maščobnih kislin za 0,6 % v vseh McCainovih krompirjevih izdelkih.

Maščobe: Pred začetkom trženja je linija izdelkov, v katerih je po pripravi 50 % manj maščobe.

Sol: Zmanjšanje količine soli za 0,5 g na 100 g v vseh McCainovih krompirjevih izdelkih.

Sestavine: Izbira izključno naravnih sestavin za naše recepte in zagotavljanje krompirja brez laktoze in glutena.

Komunikacija: Transparentna in odkrita komunikacija z našimi strankami in potrošniki.

 

• ODGOVOREN DELODAJALEC SKRBI ZA NADALJNJI RAZVOJ SVOJIH ZAPOSLENIH

• NAŠE POSLANSTVO: ZAGOTOVITI OPTIMALNE DELOVNE POGOJE

Varnost: Zagotavljanje maksimalne varnosti v vseh naših tovarnah in ohranjanje TIR <1, kar nas uvršča med najboljša podjetja v tem sektorju na svetu.

Razvoj: Razvoj potencialov in sposobnosti naših zaposlenih, pri čemer se za usposabljanje porabi najmanj 3,0 % celotne plače vsakega zaposlenega.

Nagrajevanje: Razvoj pravičnega programa nagrajevanja in kariernega razvoja za naše zaposlene.

Zdravje: Spodbujanje dobre prehrane in aktivnega življenjskega sloga med našimi zaposlenimi.

 

• NAŠE POSLANSTVO: S POMOČJO DOSTOPNOSTI KROMPIRJA ZAGOTOVITI HRANO ZA PRIKRAJŠANE PREBIVALCE SVETA

Sodelovanje z lokalnimi proizvajalci pri organizaciji. Distribucija naših izdelkov tem prebivalcem sveta. Razvoj projekta v zvezi z zagotavljanjem krompirja. Zagotoviti trajnostno prehrano za ranljivo prebivalstvo prikrajšanih držav.